Chế độ chăm dưỡng - American Collegiate Academy

Chế độ chăm dưỡng

Chế độ chăm dưỡng

Dinh dưỡng

  • Đối với ACA, chế độ dinh dưỡng là phần quan trọng không kém bên cạnh việc phát triển kiến thức cho bé, nhà trường tập trung cân bằng dinh dưỡng một cách khoa học để trẻ phát triển toàn diện nhất về mặt thể chất và tinh thần, cung cấp đầy đủ năng lượng cho các hoạt động trong ngày.
  • Bếp ăn một chiều chuyên dụng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Nguồn gốc thực phẩm đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín và chất lượng.
  • Cung cấp 2 bữa ăn chính và 1 bữa ăn phụ mỗi ngày.