Một tuần tại ACA - American Collegiate Academy

Một tuần tại ACA

Một tuần tại ACA

Các hoạt động học tập, vui chơi được ACA sắp xếp linh hoạt và phù hợp với lịch trình sinh hoạt hằng ngày của bé.

Lịch trình một tuần tại ACA