Nuôi dưỡng và khuyến khích sự sáng tạo ở trẻ nhỏ - American Collegiate Academy

Nuôi dưỡng và khuyến khích sự sáng tạo ở trẻ nhỏ

Nuôi dưỡng và khuyến khích sự sáng tạo ở trẻ nhỏ

Rate this post

Theo nghiên cứu của các chuyên gia về công tác giảng dạy bậc học mầm non, óc sáng tạo cần được hình thành và nuôi dưỡng từ nhỏ. Vì vậy, không những giáo viên mầm non mà cả cha mẹ có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển phẩm chất này. Đa số chúng ta đều được sinh ra với ít nhiều tiềm năng sáng tạo. Nếu được khuyến khích và giáo dục ngay từ nhỏ trong môi trường cởi mở, tiềm năng này mới có thể trở thành năng lực thực sự trong cuộc sống.

Tại Trường mầm non song ngữ Hoa Kỳ ACA, giáo viên luôn khuyến khích và cho phép trẻ thực hiên tác phẩm bằng nhiều cách khác nhau. Trẻ được tự do thử nghiệm, khám phá cách thể hiện của riêng mình.

Tạo hình là phương tiện cho trẻ biểu hiện cảm xúc cá nhân, vì vậy giáo viên luôn tôn trọng các ý tưởng khác biệt và khuyến khích tất cả trẻ tự do sáng tạo.