Ban lãnh đạo - American Collegiate Academy

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Với bề dày kinh nghiệm hơn 13 năm trong quản lý giáo dục, ban lãnh đạo trường mầm non Song ngữ Hoa Kỳ luôn nỗ lực hết mình trong công tác tổ chức, vận hành nhằm xây dựng chất lượng giáo dục tốt nhất, văn minh nhất cho thế hệ trẻ em Việt Nam.

Ông Jean Pierre Guill
Tổng Giám Đốc Aston Việt Nam

Ms. Nguyễn Thị Hà Ny
Director’s Assistant

Ms. Bùi Thị Ngọc Bích
Vice Director of ACA

Ms. Nguyễn Thị Thảo
Principal of ACA