Đăng ký nhập học - American Collegiate Academy

ĐĂNG KÝ GHI DANH

1. THÔNG TIN PHỤ HUYNH

2. THÔNG TIN HỌC SINH

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


Quý Phụ huynh vui lòng chuyển tiền vào tài khoản sau:
Tên TK : Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten
Số TK VNĐ: 22210001275084 – Ngân hàng BIDV – CN Thanh Xuân
Nội dung chuyển tiền: SDT Phụ Huynh_Tên học sinh_Ngày sinh

Tên dịch vụ

Phí ghi danh

Thành tiền

2.000.000 VNĐ

Lưu ý:

Sau khi ghi danh thành công, Qúy phụ huynh vui lòng hoàn 01 gói học phí trong thời gian 2 tháng kể từ thời điểm ghi danh để giữ chỗ và ưu đãi. Sau thời gian này, nếu phụ huynh chưa cho bé đi học thì sẽ không được hoàn lại phí ghi danh.

Trong trường hợp cơ sở phụ huynh quan tâm không còn chỗ trống, phí ghi danh sẽ được trả lại